Cách thêm icon vào trước button trong theme Flatsome

Bước 1: Cài plugin https://wordpress.org/plugins/font-awesome/

Bước 2: Đặt tên class cho button cần thêm icon vào.

Bước 3: Vào Theme Options > CSS bổ sung. Dán đoạn CSS sau vào mục này.

.button.*ten-class{padding-left: 40px;}.button.*ten-class:before{content: “\f03e”;font-family: FontAwesome;width: 0;height: 0;border-style: solid;border-width: 7px 10px 7px;border-color: transparent;transition: all .4s;position: absolute;top: -7px;left: 0;display: block;margin: 0 auto;}

Lưu ý: Thay *ten-class bằng tên class đã đặt ở bước 2.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *